Zie wat God

door jou kan doen

Geef online

Eenvoudig en veilig. Geef een eenmalige gift, of word een maandelijkse donateur.

Andere manieren om te geven

Geef persoonlijk

Je kan jouw gift contant of met een machtigingskaart geven op een van onze locaties tijdens de diensten.

Bankoverschrijving

Rekeningnummer: NL25 INGB 0000 0044 20 t.n.v. Stg. Johan Maasbach Wereldzending
BIC/SWIFT: INGBNL2A

ANBI-status

The Blessing Churches zijn onderdeel van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending en hebben de ANBI status.

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden en voor het verkrijgen van de ANBI status, dient aan strenge regels voldaan te worden. De Stichting Johan Maasbach Wereldzending voldoet aan de regels voor het hebben van een ANBI status en staat als zodanig in het register ingeschreven.

Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt voor het algemeen belang.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Shopping Basket